ប្រអប់ផលប៉ះពាល់សំឡេង

នៅ glance ដំបូងបង្អស់, នេះអាចមើលទៅដូចជា monome ដែលមានរចនាបថរសជាតិ, ទោះជាយ៉ាងណាវាពិតជាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវគម្រោងក្តារបន្ទះ 64 ក៏ដូចជាការការពារសំឡេងសម្រាប់ Arduino, Spikenzie] បានធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់សំលេងរំខាន។ ប៊ូតុងនីមួយៗបង្កឱ្យមានសម្លេងពិសេសមួយដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រមាត់សំលេង។ នៃគ្រើម, វានឹងដូចជាល្បែងនៃការចងចាំដែលព្យាយាមចងចាំថាតើសំលេងរំខានគឺជាអ្វី។ អ្នកអាចមើលឃើញវីដេអូបង្ហាញនៅទីនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.